Sexleksaker

En sexleksak är ett objekt eller en enhet som främst används för att underlätta människors sexuella njutning. De mest populära sexleksaker är utformade för att likna människans könsorgan och kan vara vibrerande eller icke-vibrerande. Begreppet kan också omfatta BDSM apparater och sex möbler såsom gungor.

Alternativa uttryck för sexleksaker inkluderar vuxen leksak och äktenskapliga stöd, även om ”äktenskaplig stöd” har en vidare bemärkelse och används på droger och örter marknadsförs till att förbättra sexlivet eller förlänga ditt kön.

När du ska rengöra din sexleksak eller dildo skall du tänka på vilket material den är tillverkad av. Till de flesta sexleksaker medföljer det en guide om hur du skall göra rent den. Du skall du följa noggrant.  Se också till att du rengör din sexleksak eller använd gärna kondom olika när du använder den för sexuell njutning. Många sexleksaker är tillverkade av mjuka material och då räcker det inte bara med rengöring. Det enda materialet som går att sterilisera helt är silikon. Det bästa är då att använda en kondom istället. Mjuka sexleksaker bör helst vara tillverkade av klinisk silikon även kallad medicinsk silikon.

sexleksaker

Vissa undrar om det är säkert att använda sexleksaker under graviditet? Det finns inget för närvarande som tyder på det så länge graviditeten är normal och okomplicerad. Men det är viktigt att se till att dina sexleksaker hålls rena och rengör din sexleksak noga eller använd gärna kondom när du använder din sexleksak.

Många människor glömmer bort många gånger att det sexuella livet är en viktig del av hälsan. Det är också så att med väldigt många sjukdomar, och inte minst med mediciner, kan man få problem. Så det finns en anledning många gånger att köpa och använda sexleksaker eller sexhjälpmedel. För oss är det här med sexliv en del av livet, det är inget skamligt eller fult som man ska moralisera över!

Hälften av alla nordbor äger en sexleksak
En undersökning visar att ungefär hälften av alla i norden äger en sexleksak. De allra flesta som äger en sexleksak upplever ett ökat välbefinnande (i Sverige svarar cirka 94 % ja).
De flesta använder sina sexleksaker både ensamma och tillsammans med en partner. Ungefär en femtedel använder sexleksakerna endast ensamma.
Hälften av alla personer mellan 20-45år äger en sexleksak och 4 av 5 som äger en leksak använder den också.
Kvinnorna är något övervägande, med undantag för Danmark där män i lika hög grad som en kvinna har en sexleksak.

3 av 10 har flera sexleksaker och kompletterar då och då med en ny modell av det stora utbud som finns.

94% upplever att de får ökat välbefinnande av en sexleksak eller sexhjälpmedel.

Hur ofta använder man sin sexleksak?
6% använder sexleksaker varje dag,
34% någon gång per vecka
39% någon gång i månaden.
17% någon gång i kvartalet
5% mer sällan.

När använder man helst sin sexleksak?
20% av Svenskarna använder sexleksaker när de är ensamma
39% tillsammans med partner/partners
41% både själv och tillsammans med partner/partners
Vanligaste användningstillfället är överlägset ”hemma på kvällen” som 9 av 10 säger detta.

Skulle du kunna tänka dig att köpa eller prova sexleksak/hjälpmedel?
(denna fråga ställdes till de som ingen hade samt de som hade en leksak med inte provat den)
53%  svarade Ja
17%  svarade ja men skulle inte kunna tänka sig att köpa sexleksaken själv.
30% skulle inte kunna tänka sig av vare sig köpa eller prova.

Vanligaste skälet till att man inte använder/provar sexleksaker är överlägset att man inte har något behov. Många tycker inte att det känns naturligt.
1 av 3 av dessa tycker att det är pinsamt och det är det största skälet att inte vilja köpa.
Männen är mer rädda än kvinnorna för negativ respons hos partnern.

Ge bort en sexleksak som present
8 av 10 svenskar kan tänka sig att ge bort en sexleksak som present.
Flest kan tänka sig att ge till sin partner tätt följt av vän/väninna.
3 av 4 skulle vilja få en sexleksak av någon. Helst vill man få en sexleksak av en partner följt av vän eller väninna.

På frågan ”Av vem skulle du vilja få en sexleksak?” svarar 67 % av sin partner. – Glöm inte bort det nästa gång du ska köpa en present till den du håller kär!

Tänk på att fina underkläder också passar fint att ge bort tillsammans med en sexleksak!

*Undersökningen är genomförd på ett riksrepresentativt urval av konsumenter.
Undersökningsföretaget Zapera arbetar på olika sätt med validering av resultaten, vilket innebär att resultaten är tillförlitliga. Av 10 949 tillfrågade förrekryterade kvinnor och män på internet svarade 4 080 personer på frågor. Ungefär lika många svenskar, danskar, norrmän och finländare har besvarat frågorna, alltså något fler än ettusen personer i vardera land (i Sverige 1 024 personer). De intervjuade var i åldrarna 20-45 år och spridda över varje land. Ungefär tre fjärdedelar av dem som svarat lever i en relation. Övriga är ensamstående. Enkäten genomfördes 13-19 mars 2008.
Källa: Zapera.